Spread the love

7 praw Wszechświata

ewa-piwnicka-femmenergy

W dzisiejszym artykule poruszę to co fundamentalnie wpływa na nasze materialne życie.  7 praw Wszechświata. Te prawa działają, czy w nie wierzysz, czy też nie.

Są uniwersalne. Są jak słońce, jak deszcz. Niezależnie od Twojego nastawienia, nastroju, działają zgodnie z ich przeznaczeniem.

Mając świadomość tych praw, możesz mieć znacznie większy wpływ na kreowanie swojego życia. To jak płynięcie z prądem, nie pod prąd. 

Szybciej, sprawniej manifestujesz… bo… 

Nauka potwierdziła, że wszystko łącznie z nami jest czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Świadomie zarządzać swoimi wibracjami, to jak przyciągać najwyższą jakość jaką zapragniesz.

Zapraszam Cię w podróż po prawach Wszechświata.

Zasada „podobne przyciąga podobne”, na której opiera się Prawo Przyciągania ma swoją podstawę właśnie w tym Prawie Wibracji. 

Prawo Wibracji

Nic nie spoczywa. Wszystko wibruje. Nauka potwierdziła, że wszystko łącznie z nami jest czystą energią wibrującą z różną częstotliwością po kołowych wzorach.  Wszystko emituje unikatowy sygnał, który działa na inne elementy Wszechświata.
Chmury, wiatr, myśli mają wysokie wibracje – zmiany następują szybko.
Ciało, owoce, krzesło mają gęstsze wibracje – zmiany następują wolniej.

Dopiero, gdy zrozumiesz Prawo Wibracji można przejść do Prawa Przyciągania. 
Prawo Wibracji jest podstawą Prawa Przyciągania. Zgodnie z zasadą „podobne przyciąga podobne”. To użyteczna podstawa zrozumienia świata, jednak  są pewne zasady i wytyczne, które potrzeba przestrzegać, jeśli chcemy przyciągać.

Żadna rzecz we Wszechświecie nie jest identyczna, ponieważ ma swój unikatowy wzór (spójrz na linie papilarne na dłoniach chociażby).

Prawo Wibracji jest prawdziwym źródłem rodzącej się w Twoich przejawach – wymarzonej rzeczywistości.

Prawo powiązania

Istnieje połączenie między światem ducha, umysłu i materii. Nie ma rozdzielenia, wszystko jest ze sobą połączone.
Na poziomie świadomym może wydawać się to niepojęte.
Spójrz w nocy na gwieździste niebo. Niebo jest jak matryca, w której gwiazdy są wszystkim co istnieje we Wszechświecie. Połączonym na poziomie niewidocznym. Wszystko ze wszystkim rezonuje, na siebie wpływa. 

Prawo mentalizmu

Wszystko jest umysłem. Wszechświat składa się z myśli. Mówi o mocy Twojego umysłu. Umysł od zarania dziejów był zaangażowany w podejmowanie decyzji. Ewolucyjnie myślimy w negatywie. Ważne tu uruchomienie wiary i pozytywnego myślenia. Proces wdzięczności, by uruchomić Prawo Wibracji a wraz z nim Prawo Przyciągania – to co chcesz mieć w życiu.

Prawo biegunowości (dualizmu)

Istnieją dwie strony tego samego medalu. Jedna strona musi istnieć, byś rozpoznał drugą stronę. 
Jak biały – czarny; Niebo – Ziemia; kobieta – mężczyzna itp.

Prawo przyczyny

Wszystko ma swoją przyczynę. Nie rozumiesz i nie widzisz jej teraz, jednak ona jest. W odpowiednim czasie i miejscu pojawi się zrozumienie. To prawo siania i zbierania. Zawsze pojawi się coś co wpłynie na konkretne zdarzenie.

O tym prawie więcej opowiadam tu w zarysie teorii chaosu.

Prawo rytmu

Wszystko wpływa i wypływa, we wszystkim następują zwroty. Kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.

Prawo rodzaju

We wszystkim jest męski i żeński pierwiastek: Yin – Yang; kobieta – mężczyzna przejawia się na wszystkich poziomach (płaszczyznach). 

Dołącz do listy oczekujących Niezwłocznie damy znać, gdy produkt pojawi się. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.