Intuicja – Usłysz Głos Duszy

Spread the love

W dzisiejszym zabieganym świecie często skupiamy się na analizie faktów, logicznym myśleniu i planowaniu każdego kroku. Wiele osób nie ma czasu słuchać swojej intuicji. Ich racjonalny umysł jest zajęty myśleniem i temu oddają prowadzenie. Istnieje jednak rodzaj mądrości, który czasem jest pomijany w codziennym życiu – intuicja. Chociaż w ostatnim czasie obserwuje coraz częstszą potrzebę docierania do głębokiego przewodnictwa. Wniosek płynie z większego zainteresowania moimi kursami. W nich pozwalasz sobie wyciszać logiczny umysł, by usłyszeć wewnętrzne przewodnictwo.

W tym artykule pokaże Ci na wiele sposobów, dlaczego warto podążać za intuicją. Co najbardziej utrudnia zaufanie intuicji. Opowiem dlaczego myślenie jest równie ważne, jednak nie ponad intuicyjne prowadzenie. Dodatkowo podzielę się sprawdzonymi 9 sposobami, które mnie wsparły w pogłębianiu intuicji. Zapraszam.


Czym jest intuicja?

Intuicja jest subtelna, cicha, ale potężna.
To wewnętrzne przeczucie, którego często nie możemy wyrazić słowami, ale które kieruje naszymi myślami, uczuciami i działaniami. Jest jak kompas w sercu, wskazujący drogę w życiu. Kiedy ją słuchamy, otwiera się przed nami świat możliwości i harmonii.
Jest fundamentalnym aspektem życia, który pomaga osiągać większą równowagę, spełnienie i sukces. Kiedy jesteśmy w zgodzie z naszą intuicją, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie, co prowadzi nas do głębszego zrozumienia i harmonii w życiu. 
Dla tych, którzy poszukują duchowego rozwoju, intuicja jest jak promień światła prowadzący przez ciemność. Jest przewodnikiem, który oferuje głębsze zrozumienie siebie i otaczającego świata.

Im częściej używasz i rozumiesz intuicję, tym bardziej staje się ona skuteczna.


Gdzie jest intuicja?

Centralny układ nerwowy łączy świadomość zbiorową i ciało. Zatem ciało fizyczne staje się nośnikiem przesłania. Kiedy ufamy uczuciom i przeczuciom pochodzącym z ciała komórkowego, wzmacniamy to połączenie. Proces ten omija logiczny umysł.
Logiczny umysł jest zaledwie elementem całego złożonego systemu Umysłu. Ten obejmuje wszystkie procesy poznawcze, emocje, świadomość, myślenie, percepcję, pamięć, intuicję oraz zdolności do rozumowania i podejmowania decyzji. Jest to siedziba naszych myśli, uczuć i doświadczeń, która umożliwia nam interakcję ze światem zewnętrznym oraz przetwarzanie informacji.
By ułatwić Tobie, drogi czytelniku przełożenie na prostszy język tego złożonego systemu,
wyobraź sobie umysł jako komputer:
Nadświadomość może być porównana do chmury danych, która przechowuje ogromne ilości informacji i treści, do których mamy dostęp. Zazwyczaj nie są one dostępne na pierwszy rzut oka i w całej okazałości. Dane są przekazywane wraz z gotowością na ich przyjmowanie. W tym dane na temat całego Twojego wcielenia, roli duszy i doświadczeń jakie chce przeżyć. Jest to zasób, który wykracza poza codzienną świadomość i obejmuje archetypy, duchowe doświadczenia, intuicję oraz wspólne aspekty ludzkiego doświadczenia.
Z nadświadomością łączymy się podczas channelingu, ja jak i moi kursanci, dla uzyskania wskazówek dla zainteresowanych do zarysowania szerszej perspektywy życia, poza tą, którą widzi zainteresowany.
Świadomość można porównać do ekranu monitora, na którym wyświetlane są aktualne informacje i doświadczenia, których jesteśmy świadomi w danym momencie. Jest to „interfejs” z otaczającym światem, który umożliwia obserwację, myślenie i reagowanie na bieżące wydarzenia.
Podświadomość działa pod powierzchnią naszej świadomości, podobnie jak twardy dysk w komputerze, który przechowuje ogromne ilości danych, które można dostrzec jakością myśli, poglądami. To w podświadomości znajdują się nawyki, przekonania, traumy, automatyczne reakcje i zapisane doświadczenia z poprzednich wcieleń i bieżącego. Wszystko to kształtuje zachowanie, postawy, myśli i emocje, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi ich istnienia.

jak działa intuicja?

Intuicja korzysta ze złożonego systemu umysłu.
Jej mądrość łączy wiedzę o planie na to wcielenie z nadświadomości
i mądrość doświadczeń z podświadomości.
Dlatego przeczucia płynące z intuicji są dopasowane do najgłębszych potrzeb duszy. Nie są pojmowane przez racjonalny umysł, bo ten po pierwsze, tylko odtwarza co widział i poznał, po drugie ocenia na podstawie co widzi teraz. Intuicja jest daleko ponad to co teraz.
Zatem intuicja wskazuje drogi na skróty. Jest poza logiką.
Gdy pojawia się wewnętrzne przekonanie by podjąć działanie, racjonalny umysł sabotuje to działanie. Nie widzi żadnych logicznych przesłanek tu i teraz by je podjąć. Wyciąga tym samym cały arsenał argumentów pełnych strachu i niepewności – co się może nie udać, jak się ośmieszysz, co stracisz i inne, które za pewne doskonale znasz.
Pozostał ostatni aspekt złożonego systemu umysłu – świadomość. To inaczej nasz mózg. Dlatego czasem zamiennie używane synonimy umysł i mózg nie jest zgodne z prawdą. Mózg jest zaledwie procentem całego umysłu.
W świadomości są wyświetlane aktualne informacje i doświadczenia, którymi jesteśmy świadomi w danym momencie. Tu mieści się myślenie, świadomość siebie, emocje. 
To w świadomości możesz zachować uważność podczas doświadczeń, w których mogą pojawić się sygnały z ciała, odczucia, emocje, myśli. Za każdym razem, gdy jesteś świadomym obserwatorem przeczuć intuicji i pozwalasz sobie podążać za nimi [nawet w mało istotnych sprawach – od czegoś trzeba zacząć ;), wtedy procesy intuicyjne wyostrzają się. Wiemy i czujemy bardziej i głębiej. Świadomość jest niezbędna, by podjąć działania po tym jak otrzymamy impuls od intuicji.

myślenie bez intuicji jest puste
Intuicja bez myślenia jest ślepa

Albert einstein

Jak już wiesz, drogi czytelniku z moich wywodów i cytatu Alberta Einsteina, sama intuicja świata nie podbije. Myślenie jest aspektem, który może zawrzeć w ramy działań to co przypłynęło z intuicji. Sumując, wszystko co nam dane w obszarze umysłu jest niezbędne. 
Dzięki praktyce możemy nauczyć się, jak komunikuje się z Tobą intuicja i rozpoznać ją,
kiedy to się stanie.

Przyjrzymy się teraz czym jest myślenie intuicyjne?

Myślenie intuicyjne to forma myślenia, która pozwala nam podejmować decyzje bez potrzeby analizy, rozumowania czy logiki.
Intuicyjne myślenie może przydarzyć się w codziennych sytuacjach. Jest pomocne w podjęciu decyzji, jaki prezent może spodobać się osobie, którą niedawno poznałeś. Lub dokonaj dokładnej diagnozy choroby bez danych medycznych.
„Obudziłam się dziś rano z najspokojniejszym uczuciem, wiedząc, że rzucam tę pracę”.
Oto, czym jedna z uczestniczek mojego kursu podzieliła się podczas zajęć w dniu, w którym postanowiłam zostawić etat po wielu latach pracy w tej firmie. Przyznała, że od wielu tygodni jej ciało krzyczało o zmianę, bólami, płaczem i trudem wstawania. Ignorowała te sygnały, aż dostroiła się do wewnętrznego przewodnictwa i zawierzyła mu. Tego dnia po przebudzeniu coś w niej „wiedziało”.
Praktykowanie intuicji jest znakomite przy odczytach channelingowych. Otrzymujesz metafory w postaci obrazów i uczysz się szybkiego, intuicyjnego dopasowywania się. Im więcej praktyki, tym większa swoboda w kontakcie z intuicją, w rozumieniu jej sygnałów w ciele czy poprzez myśli.
Wtedy tak intensywny kontakt z intuicją jest bardzo pomocny również w codziennym życiu.
Mamy większą pewność w swoich działaniach i decyzjach.
Myślenie intuicyjne to nie to samo, co zgadywanie.
To przychodzi jako uczucie, a nie myśl.
Często dzieje się to poza naszą świadomą świadomością.
I w przeciwieństwie do myśli, rezyduje w ciele, a nie w umyśle.
Przeciwieństwem myślenia intuicyjnego jest myślenie racjonalne.
Racjonalne myślenie wymaga analizy i rozumu.
Myślenie intuicyjne opiera się na przeczuciach i instynktach. Czasami twoje racjonalne i intuicyjne umysły będą ciągnąć w dwóch przeciwnych kierunkach.
Skąd bierze się myślenie intuicyjne?
W przeważającej części intuicja jest wynikiem doświadczenia.
Świadome doświadczenia z biegiem czasu kształtują podświadomość – sposób, w jaki patrzy na ciebie ukochany/a, dźwięk wydawany przez uruchamiany samochód lub zapach ulubionego dania, które jadłaś w zeszłym roku.
A intuicja jest tym mocniejsza, im po wcześniejszych doświadczeniach [z tego i poprzednich wcieleń], jesteśmy biegli w dopasowywaniu wzorców, aby wspierać naszą zdolność do szybkiego i skutecznego decydowania oraz działania. Z czasem intuicja identyfikuje te wzorce w tych przeszłych doświadczeniach, aby przewidzieć, co będzie bezpieczne, zabawne, kosztowne, bolesne itp. w przyszłości.
Drugim elementem Twojej intuicji jest „nieświadomość zbiorowa” – sformułowanie ukute przez szwajcarskiego psychoanalityka Carla Junga. Nieświadomość zbiorowa nie ogranicza się do naszej osobistej wiedzy i doświadczeń. Jest to zbiorowa mądrość całej wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i, w dziwny sposób, nawet przyszłości.

Skąd wiem, kiedy mówi intuicja?

Mnie bardzo pomagało pytanie intuicji gdzie mam iść. Zwłaszcza, gdy wybierałam się do miasta i nie pamiętałam drogi. Nagle, jakby zza mnie przychodziło wewnętrzne poczucie, że mam skręcić w lewo. Umysł logiczny przekonywał, że prawo jest właściwe. Szłam za intuicją.
Podczas oglądania filmu pytałam intuicji, co dalej się wydarzy. Płynące przeczucie czasem rozpoznawałam, czasem nie. Zawsze byłam sobie wdzięczna za te, które rozpoznałam i w ogóle za podejmowanie prób rozpoznawania.

Korzyści z podążania za intuicją

Po pierwsze: Odczuwamy większy spokój i harmonię wewnętrzną.
Nie musimy już walczyć z ciągłymi wątpliwościami czy niepewnością – intuicja daje nam pewność siebie i wewnętrzny spokój. 
Niedawno jak wczoraj, nagle pojawiło się w moim ciele stan rozanielenia, rozluźnienia, błogostanu. A za nim przyszła myśl – nadchodzi zmiana.
To odczucie pokazało, że ta zmiana będzie wspierająca, bo ciało jest na nią gotowe. Manifestacja zmiany w świecie fizycznym jest kwestią czasu.
Po takim komunikacie wzmaga się moja uważność na kolejne wskazówki. Te będą prowadziły do podjęcia konkretnych działań. To odczucie przyniosło informacje. Co dalej z nią zrobię, na ile będę uważna na kolejne wskazówki, zawsze zależy ode mnie.
Zaufaj swojemu pierwszemu wrażeniu na temat ludzi i sytuacji i reaguj na nie szybko – intuicyjnie.

Intuicja a relacje międzyludzkie

Po drugie, nasze relacje z innymi ludźmi stają się bardziej autentyczne i głębokie.
Kiedy jesteśmy w zgodzie z naszą intuicją, łatwiej nam się otworzyć na innych i nawiązać prawdziwe, autentyczne relacje. 
Ponadto, intuicja pomaga rozpoznać, które relacje są dla nas zdrowe i wartościowe, a które należy porzucić lub zmodyfikować.

Intuicja, a zawodowa ścieżka serca

Po trzecie, mamy głębsze spełnienie i poczucie sensu tego co robimy.
Kierując się intuicją, podejmujemy decyzje, które zawodowe, które są zgodne z naszymi umiejętnościami, wartościami i aspiracjami. prowadzą do realizacji naszych marzeń.
Ponadto, intuicja pomaga nam radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w pracy, umożliwiając nam znalezienie kreatywnych i skutecznych rozwiązań.


Intuicja a rozwój osobisty

Po czwarte: Intuicja jest kluczowym narzędziem w naszym procesie rozwoju osobistego. Kiedy jesteśmy w zgodzie z naszą intuicją, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć siebie i swoje cele życiowe. Możemy intuicyjnie wyczuć, które działania i wybory są zgodne z naszym prawdziwym przeznaczeniem, co prowadzi nas do większej samoświadomości i spełnienia.
Intuicja pomaga nam również odkrywać nasze talenty i pasje, które możemy rozwijać i wykorzystywać w naszym życiu codziennym.ścieżkę, a my możemy podążać za nią z pewnością i spokojem.
Wyobraź sobie życie bez intuicji – byłoby to życie pozbawione głębi i sensu.
Bylibyśmy jak statek bez żagla, dryfujący na morzu życia bez klarownego celu. W takim życiu zawsze bylibyśmy zagubieni, niepewni siebie i swoich decyzji.
Nasze relacje z innymi ludźmi byłby płytkie i powierzchowne, a nasze osiągnięcia byłyby ograniczone przez nasze własne wątpliwości i obawy.
Badania naukowe potwierdzają również wpływ intuicji na większą lekkość życia. Według badań, osoby, które regularnie słuchają swojej intuicji, mają niższy poziom stresu i lepiej radzą sobie z trudnościami życiowymi. Są bardziej elastyczne w podejmowaniu decyzji i szybciej radzą sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.


Intuicja a decyzje

Po piąte: Wpływ intuicji na podejmowane decyzje jest ogromny.
Kiedy jesteśmy w zgodzie z naszą intuicją, podejmujemy wybory, które są zgodne z naszymi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami.
Nie musimy już walczyć z wewnętrznymi konfliktami czy analizować każdej możliwej opcji – intuicja wskazuje nam właściwą ścieżkę, daje nam pewność siebie i spokój, który pomaga nam radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami.
Decyzje, które podejmujemy w życiu, mogą być oparte na różnych kryteriach – analizie logicznej, przeszłych doświadczeniach, czy też intuicyjnym wyczuciu. Jednak to właśnie intuicja często prowadzi nas do najbardziej trafnych i satysfakcjonujących decyzji. 
Warto przed decyzją:
Kiedy stajesz przed decyzją lub problemem, ćwicz zatrzymanie się.
Poświęć chwilę na sprawdzenie co mówi serce, co mówi ciało, zanim pójdziesz dalej.
Jeśli ktoś zaprosi Cię na wydarzenie, nie odpowiadaj od razu. Zatrzymaj się na czas jednego pełnego oddechu. I zadaj sobie pytanie: „Co o tym myślę? Co mówi moje ciało? Czego naprawdę chcę?”


Intuicja a sny

Po szóste: „Sny to intymne rozmowy, które prowadzimy z naszą podświadomością i duszą”.
Sny są potężnym kanałem komunikacji pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym. Ich symbole, próba interpretacji są wspaniałym preludium do zrozumienia języka swojej intuicji.
Sny są oknem do podświadomości i wiele o nas mówią. Sny przekazują wiadomości z naszej podświadomości do świadomego umysłu. Podświadomość to część naszego umysłu, która przechowuje wspomnienia i emocje z naszych przeszłych doświadczeń.

ewa-piwnicka-galaktya-dusz

Intuicja w historia ludzi spełnionych

Przykłady ludzi, u których intuicja odegrała kluczową rolę, w realizacji zawodowej ścieżki serca:

Moja historia

Miałam nieustającą obawę, że przeoczę wewnętrzne przeczucie. Nie usłyszę podszeptu, albo go zignoruje. Teraz, z doświadczeniem wiem i zapewniam Cię, to nie jest możliwe przeoczyć.
Intuicja działa na Twoją korzyść, zawsze. Znajdzie taki sposób komunikacji, byś dostrzegła ją. 
Pamiętam jak dzisiaj, kiedy byłam w czasie wewnętrznej decyzji odejścia z etatu, wyczekiwałam sygnału. Nie chciałam działać pochopnie, bo rezultaty dwóch poprzednich decyzji odejścia z etatu, skończyły się szukaniem nowej pracy i zastojem finansowym. Rzucałam etat w silnych emocjach. Dlatego doświadczenia w nowej pracy – po nieprzerobieniu lekcji z poprzednich, były bardziej dobitne i bolesne. Poprzednie decyzje płynęły z zachcianek ego. 
Tym samym, uzbroiłam się w cierpliwość na podjęcie decyzji tylko pod wpływem intuicji. Nadszedł ten dzień. Mój szef wychodził z biura, a dźwięk otwieranych drzwi jakby wprowadził mnie w stan hipnozy. Usłyszałam zapytanie, którego nie sposób było pominąć: „Zostajesz tutaj, czy zmieniasz krainę”. Wiedziałam, że otrzymałam zielone światło od Góry, że mogę teraz działać.
I od tamtej pory tylko tak działam. 4 lata temu, jak zostawiłam etat i weszłam pełną piersią w wolność zawodową. 

Steve Jobs

Założyciel firmy Apple, Steve Jobs, często opowiadał o tym, jak intuicja odegrała kluczową rolę w jego decyzjach biznesowych. Jego intuicja pozwoliła mu przewidywać trendy technologiczne i wychwytywać potrzeby konsumentów, co zaowocowało stworzeniem innowacyjnych produktów, takich jak iPhone czy iPad, które odniosły ogromny sukces na rynku.

Oprah Winfrey

Legendarna prezenterka telewizyjna i przedsiębiorca, Oprah Winfrey, wielokrotnie podkreślała, że jej intuicja była kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji dotyczących jej kariery. Dzięki intuicji potrafiła wybierać projekty, które odpowiadały jej wartościom i pasjom, co przyczyniło się do jej ogromnego sukcesu zawodowego.

Warren Buffey

Legendarny inwestor i przedsiębiorca, Warren Buffett, często podkreślał, że jego intuicja odegrała kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jego zdolność do intuicyjnego rozpoznawania wartościowych inwestycji przyczyniła się do tego, że stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

JK Rowling

Autorka serii książek o Harrym Potterze, JK Rowling, opowiadała o tym, jak intuicja pomogła jej w stworzeniu magicznego świata Harry’ego Pottera. Jej intuicyjne podejście do pisania pozwoliło jej na wykreowanie bohaterów, historii i świata, które stały się fenomenem kulturowym i przyniosły jej ogromny sukces zawodowy.

Elon Musk

założyciel SpaceX i Tesla, często polega na swojej intuicji przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Jego intuicyjne podejście do innowacji i technologii przyczyniło się do stworzenia wielu przełomowych projektów, które zmieniły świat, takich jak samochody elektryczne czy podróże kosmiczne.


rodzaje intuicji

Może być tylko odczucie w ciele, tylko emocja lub myśl – spójność jej zawsze potwierdzamy odczuciem w ciele.

intuicja intelektualna

Przejawia się jako myśli bądź przeczucia.
Wykorzystuje ona wyobrażenia wzrokowe i inne doznania zmysłowe.

Intuicja kinestetyczna

Przekazywane przez doznania czuciowe, bazującą na bodźcach fizycznych.
Może to być na przykład ściskanie w brzuchu albo w okolicy serca. Intuicja tego rodzaju wykorzystuje przede wszystkim zmysł kinestetyczny, bazujący na bodźcach fizycznych.

Intuicja poznawcza:

Jest to rodzaj intuicji, który pozwala nam na szybkie rozumienie nowych informacji, bez konieczności analizy logicznej. Polega na zdolności do intuicyjnego rozpoznawania wzorców, przewidywania zdarzeń lub wyłapywania istotnych szczegółów. Intuicja poznawcza może pomóc nam w podejmowaniu szybkich decyzji w sytuacjach, w których brakuje nam pełnych danych.

Intuicja emocjonalna:

Ten rodzaj intuicji dotyczy naszych emocji i uczuć, oraz zdolności do intuicyjnego rozpoznawania emocji innych osób. Dzięki intuicji emocjonalnej możemy wyczuć, co czują inni ludzie, nawet jeśli nie wyrażają tego słowami. Może to pomóc nam w budowaniu zdrowszych relacji interpersonalnych oraz wspieraniu innych w trudnych sytuacjach emocjonalnych.

Intuicja społeczna:

To zdolność do intuicyjnego rozumienia społecznych sytuacji, norm i relacji. Dzięki intuicji społecznej możemy intuicyjnie rozpoznać, co jest odpowiednie zachowanie w danej sytuacji, oraz przewidzieć, jakie będą reakcje innych osób. Jest to przydatne w budowaniu relacji, pracy zespołowej i nawigowaniu w różnorodnych kontekstach społecznych.

Intuicja duchowa:

Ten rodzaj intuicji dotyczy naszego duchowego doświadczenia i związanych z nim przekonań oraz przeczucia. Dzięki intuicji duchowej możemy odczuwać głębsze zrozumienie siebie, świata i istnienia, oraz kierować się wartościami duchowymi w podejmowaniu decyzji życiowych.

Intuicja kreatywna:

To zdolność do intuicyjnego generowania nowych pomysłów, rozwiązań i tworzenia dzieł sztuki. Intuicja kreatywna pozwala nam wyczuć inspirację i wkroczyć w stan flow, w którym nasza kreatywność jest najbardziej produktywna i ekspresyjna.

Jak rozwijać swoją intuicję?
9 działań do wypróbowania

Jeśli chcesz otworzyć i rozwinąć swoją intuicję, potraktuj to jak praktykę. Rozwijanie intuicji zajmie trochę czasu i obserwacji; staniesz się bardziej świadomy siebie i jak intuicja się z Tobą komunikuje tego.

1. Medytuj – sam/a lub w medytacji prowadzonej


2. Zaryzykuj podążanie za swoją intuicją – co to znaczy?


Jeśli poczujesz silną potrzebę zrobienia czegoś, spróbuj zastosować się do tej rady i zobacz, co w rezultacie się dalej wydarzy. wybieraj to co nie wpływa na życiowe decyzje. Na razie ćwiczysz, więc nie nakładaj na siebie zbyt dużej presji 🙂
danie sobie możliwości podejmowania prób z obserwacją rezultatów wzmocni twoją pewność siebie, zaufanie do intuicji i do swoich przeczuć.
wzmacnianie zaufania do intuicji to jak rozwijanie znajomości z nowopoznanym człowiekiem. Potrzebujesz poobserwować siebie, tę drugą osobę, porozmawiać, sprawdzać na ile czujesz się przy niej bezpieczna i na ile możesz jej zaufać. dokładnie tak samo jest z intuicją.

3. Zacznij robić codzienne skanowanie ciała


Wielu z nas jest przyzwyczajonych do ignorowania sposobu, w jaki fizycznie się czujemy i po prostu przechodzenia z jednej sytuacji do drugiej. Postaraj się naprawdę docenić to, jak czuje się twoje ciało i co ci mówi. Skanuj swoje ciało przez cały dzień i odnotuj wszelkie napięcie, które utrzymujesz, lub odczucia, dobre lub złe. Celem jest, aby być bardziej obecnym, abyś mógł lepiej wychwycić subtelne wiadomości, które może ci wysyłać twoje ciało.

4. Spędzaj czas na zewnątrz


życie na zewnątrz jest dobre z wielu powodów. Spędzanie czasu na łonie natury i zwracanie uwagi na jej piękno i wrodzoną doskonałość może pomóc ci się odprężyć, usunąć rozpraszające myśli i być bardziej świadomym, że ty też jesteś żywą istotą, idealną tak jak ty. Bądź świadomy, jakie myśli pojawiają się, gdy jesteś na zewnątrz; to może być twoja intuicja mówiąca do ciebie.

5. Zadawaj pytania swojej intuicji


Spróbuj być bezpośredni: napisz pytanie, o którym myślisz, a następnie usiądź przy nim. Czy w twoim umyśle pojawiają się jakieś odpowiedzi? Notuj wszystko, co do ciebie przychodzi, co może być potencjalną odpowiedzią lub wskazówką. A jeśli nic się nie pojawi, nie zniechęcaj się. Czasami samo skupienie się na pytaniu wystarczy, aby później uzyskać odpowiedź, ponieważ robisz coś zupełnie niezwiązanego.

6. Rysuj, koloruj, szkicuj, maluj


Jeśli zadawanie pytań intuicji i pisanie nie jest formą dla Ciebie odpowiednią, poznaj bardziej zorientowane wizualnie techniki, takie jak artyzm. Przyłożenie długopisu lub ołówka do strony jest ostatecznym celem tych działań, niezależnie od tego, jak wygląda to dla Ciebie. Rysowanie myśli lub wizji życia lub przyszłości może pomóc Ci odkryć, co dzieje się w środku.

7. Załóż zeszyt snów – poznaj język swojej podświadomości


To jak zwracasz uwagę na szczegóły w snach, odtwarzasz w pamięci bieg zdarzeń może pomóc ci stać się bardziej obecnym w swoim wymarzonym życiu.
Kiedy się obudzisz, spróbuj zanotować to, co pamiętasz ze swoich snów i zobacz, czy są jakieś wiadomości, które rezonują.
Przy czym wypisz pod snem wszystko co pamiętasz i napisz pierwsze skojarzenie do tego co pojawiło się we śnie. za jakiś czas wróć do tych skojarzeń. Mogą pokazać coś czego nie widziałaś w dniu zapisywania,

8. Praca z kartami


Z intuicją możesz rozmawiać na wiele sposobów. symbole, obrazy są znakomitą drogą do zrozumienia przekazów intuicji.
wybierz jedną, dowolną kartę z talii, która Cię przyciągnęła.
Spędź chwilę z tą kartą — obserwuj myśli, odczucia, może słowa.
zwracaj uwagę na to co się dla ciebie pojawi — może poprowadzić cię w nowych kierunkach i odkryć wysoce intuicyjnych myśli.

9. Działaj szybko


znasz zasadę 5 sekund. w tym czasie pojawia się impuls intuicji. Każdy kolejny impuls to prawdopodobnie umysł poddający w wątpliwość głos intuicji. Jeśli wpadniesz w sytuację, w której zbyt dużo o tym myślisz, łatwo może być oderwanie się od sugestii lub przeanalizowanie jej i całkowicie stracisz to uczucie.

Jeśli otrzymasz sugestię ze swojego przeczucia, spróbuj ją zapisać, aby o niej nie zapomnieć, lub postaraj się działać szybko. Nie szukaj logiki, ani połączenia z sytuacjami ze swojego życia. zaufaj, że zrozumienie przyjdzie do ciebie na poziomie logicznym w odpowiednim czasie.

Twoja intuicja jest zawsze dostępna.
to po Twojej stronie leży działanie nad umiejętnością rozpoznawania i doceniania jej głosu.

źródło danych i inspiracji

3 Comments

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

error: Te treści są chronione !!
Dołącz do listy oczekujących Niezwłocznie damy znać, gdy produkt pojawi się. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.